PNL

EL CAMÍ A L’EXCEL·LÈNCIA

La PNL (Programació Neuro Lingüística) constitueix un model formal i dinàmic, de com funciona la ment i la percepció humana, com processa la informació, l’experiència i les diverses implicacions que això té per a teu èxit personal. Amb base en aquest coneixement, és possible identificar les estratègies per facilitar un canvi evolutiu i positiu.

Encara que sembli un terme complex, en realitat, refereix a tres idees senzilles:

> La Programació es refereix als programes (de comportament o creences) que produïm o tenim integrats, entenent programa com la manera en què funcionem per ordenar una seqüència d’idees, accions i estratègies. Identificar aquests programes et facilitarà aconseguir  els resultats desitjats.

> La Neuro implica que el nostre comportament prové de processos neurològics lligats a percepcions sensorials. És a dir, contactem amb el món a través dels cinc sentits, donem significat a la informació i actuem segons això.

> I la Lingüística fa referència al llenguatge com a mitjà de comunicació humana, per organitzar els nostres pensaments i conductes. La manera com ens comuniquem, diu molt de nosaltres.

Ens mostra les estratègies internes que seguim per estar tristos, alegres, deprimits, eufòrics, motivats.

Coneixent aquestes estratègies, podem gestionar d’una forma molt més eficaç ELs nostres estats emocionals d’una manera ràpida i eficaç.

També proposa una manera de pensar sobre nosaltres mateixos i el món. Aquestes donen origen i fonamenten el Sistema de Creences bàsic de la Programació Neurolingüística. Ens mostra quins són els programes de funcionament interns que pauten que un objectiu es materialitzi, com identificar creences limitants i com transformar-les, obrint-nos a nous paradigmes de pensament.