ARQUETIPS

LA CONNEXIÓ AMB EL SER

Els Arquetips són els elements que configuren el nostre disseny com a éssers humans i els podríem definir com l’essència, la forma energètica original i perfecta del TOT.

Formen part de la geometria sagrada. És una energia condensada en formes i la seva percepció en la Sanació ens permet obtenir un pronòstic de forma ràpida i així poder recompondre i harmonitzar qualsevol element que estigui alterat.

És un mètode de desenvolupament espiritual i de connexió amb la Intel·ligència Superior del SER, la persona que ho rep amplia consciència, allibera els canals energètics i permet que actuï el seu propi sanador intern.

Els Arquetips es treballen des del cos etèric. Treballant en aquest pla-dimensió, automàticament, l’ésser millora el benestar amb un mateix en l’àmbit físic, emocional, mental i espiritual.

Es poden alleujar càrregues, malestar físic i/o preocupacions. Comprendre millor les coses que ens succeeixen i trobar eines, camins o possibilitats de canviar.

Un treball realitzat des de la Llum i l’amor Diví